Boligselskaber

Som boligforening og boligselskab kan I hente mærkbare besparelser ved at isolere bygningerne!

Fordelene er åbenlyse og den væsentligste fordel er målbar!

Besparelserne på varmeregnskabet vil kunne estimeres og efterfølgende måles. Det vil sige, at der kan opstilles et budget og beregnes en tilbagebetalingstid. Den øgede komfort for beboerne, en forbedret bygningstilstand, det formindskede CO 2 udslip og ejendommens værdistigning er fordele, der også er værd at tage med i beslutningsprocessen.

Det vi kan og gerne vil gøre er at gennemgå jeres ejendom for mulige isoleringstiltag og fremlægge et prioriteret tilbud – fuldstændig gratis. Når I har valgt os til opgaven hjælper vi også gerne med at søge energitilskud, som er et tilskud energiselskaberne yder til energirenoveringer og -forbedringer.

Sagt med andre ord, vi udarbejder et oplæg der tager stilling til, på hvilke isoleringstiltag I får mest besparelse for den investerede krone, hvor store disse besparelser kan forventes at blive, og hvilken tilbagebetalingstid I kan budgettere med. Dette oplæg er et beslutningsgrundlag og vil kunne bruges til at fordele de forestående investeringer over nogle år. I oplægget vil vi naturligvis anbefale valg af isoleringsmateriale.

Ring til os for at aftale en gratis gennemgang af jeres ejendom og isoleringsplaner!

Seneste nyheder
Samarbejdspartner