Isover granulat

ISOVER granulat til ud- og indblæsning er fremstillet af granuleret glasuld

Produkt og anvendelse

Hos Flex-isolering anvender vi ISOVER glasuldsgranulat. Glasulden er et let og fleksibelt materiale og er et af de mest anerkendte og gennemprøvede produkter til bygningsisolering i Danmark. Det er særdeles fordelagtigt at anvende isoleringsgranulater til bygningsisolering. Løsfyldsmaterialer fordeler sig helt tæt omkring rørføringer, ventilationskanaler og eventuelle sprækker ligesom materialet uden problemer når ud til hjørner og svært fremkommelige områder. Med en maximal sætning på 5 % og et produkt der ikke falder sammen eller mister isoleringsevnen over tid, er resultatet en holdbar og fuldstændig tæt varmeisolering uden kuldebroer. Der er ingen begrænsninger for anvendelsen af glasuld som isolering, herunder særlige krav til beklædning. Materialet kan benyttes i alle konstruktioner og til alle isoleringsopgaver, både hulmursisolering, loftsisolering, isolering af etageadskillelser og ved specialløsninger.

Undgå fugt

ISOVER granulat er vandafvisende og optager ikke fugt. Isoleringsmaterialet nedbrydes ikke af råd og svamp og kan derfor klare de fugtpåvirkninger der forekommer i en bygningskonstruktion, uden at være tilsat sundhedsskadelige stoffer. Brandsikkerhed  ISOVER Glasuld granulat er ubrændbart med et smeltepunkt på 600 grader, og er derfor kategoriseret som et brandklasse A2-s1, d0 materiale (brandklasse A2) efter den europæiske brandklassifikation. Det vil sige at den ikke antændes, og at den ikke indeholder brændbare stoffer der bidrager til branden eller giver stor røgudvikling.

Miljø 

ISOVER granulat består af 95% glas, hvoraf op mod 80% er genbrugsglas. De sidste 5% er bindemiddel, der er tilsat plantebaseret materiale og som hurtigt kan genetableres i naturen. Alle ISOVER's glasuldsprodukter er EUCEB mærket hvilket betyder at de er bioopløselige. ISOVER granulat er godkendt til anvendelse i miljømærkede huse. Materialet indeholder ingen problematiske stoffer som bromerede flammehæmmere eller borstoffer og afgiver ikke sundhedsskadelige stoffer til indeklima og omgivelser. Der er desuden ingen skadelige miljøeffekter forbundet ved almindelig brug af materialet. ISOVER granulat er derfor et rigtig godt valg, også i miljømærkede huse.

Se data for Isover granulat her 

Seneste nyheder
Samarbejdspartner