Hulmursisolering

hulmur

Indblæsning i hulmuren

At isolere bygningens hulmur er et forholdsvist enkelt indgreb med en stor effekt. Med stigende energi priser, og mulighed for tilskud til hulmursisolering ,er udgiften til opgaven oftes tjent hjem på ganske få år. Hos Flex-isolering tilbyder vi grundig besigtigelse og kompetent rådgivning i forbindelse med hulmursisolering af både nybyggeri og energirenoveringer. Ved besigtigelsen af ejendommen undersøger vi om der er tale om en efterfyldning, hvis der allerede eksisterer en form for isolering i hulmuren eller om muren er tom. Dette gør vi ved at bore et lille hul i fugen mellem murstenene, eller muren og derefter undersøge hulrummet for isolering med et specielt kamera.

Forberedelse: En hulmursisolering kræver stort set ingen forberedelse. Det vigtigste er at der er  fri passage rundt ved bygningens mure, så arbejdet kan forløbe uden afbrydelser. Indblæsning af isolering foregår ved at vi enten borer med Ø25mm huller i studsfugen, eller udtager hele sten i en afstand efter leverandørens anvisning. Dette sikrer at isoleringen fordeler sig jævnt og korekt i hele muren.

Isoleringsarbejdet: Hele isoleringsarbejdet foregår ved at indblæse den valgte type isolerings granulat ind i hulmuren gennem de forberedte huller. Hulmuren fyldes først nedefra gennem de nederste indblæsningshuller og fortsættes indtil isoleringen er synlig ved de øverste huller. Herefter fyldes den resterende del af muren gennem de øverste indblæsningshuller. Isoleringsarbejdet udføres ved hjælp af vores effektive indblæsningsmaskiner som er fuldt ud elektronisk styret, hvilket er med til at sikre den rette densitet i hulmuren. Indblæsningen foregår med høj densitet, der sikrer at isoleringen ikke sætter sig eller falder sammen i hulmuren over tid. Er der tale om en efterfyldning af en allerede isoleret hulmur vil den høje densitet bevirke at den eksisterende isolering presses tilbage og at den nye isolering kan udfylde eksisterende hulrum og revner. Med den høje densitet i indblæsningen fås en fuldstændig komprimeret isolering med en konstruktion, der er lyd- og lufttæt uden kuldebroer.

Afslutning: Efter endt indblæsning af isoleringen, lukker vi hullerne/ indmurer stenene .  I en mur bygget op af mursten afstemmes fugens farve på det nye mørtel med den originale fuge. Ved en pudset mur lukkes hullerne med mørtel, hvorefter der kan males efter med den pågældende farve. Ved isolering med indblæsningsgranulater er der desuden intet spild du skal betale for, eller materiale der skal køres væk. Du betaler kun for det du får effekt af.

Seneste nyheder
Samarbejdspartner