Rådgivende ingeniører

Hos Flex-isolering er vi specialiseret i granulerede isoleringsmaterialer og indblæsning.

Både i forbindelse med energirenoveringer og nybyggeri stiller vi derfor gerne vores ekspertise og kompetencer til rådighed for jer som rådgivere. Vi kan bidrage med viden om og erfaringer med isoleringsgranulater fra vores produktportefølje. Vi kender disse isoleringsmaterialers stærke og svage sider, både materialernes dokumenterede tekniske sider, samt de overvejelser omkring det eksterne miljø og boligens indeklima, som typisk indgår i valg af isoleringsmateriale.

Ved at sammenholde de input vi får fra vore leverandører med de erfaringer vi har gjort gennem årene, sidder vi med en solid indsigt i emnet. Blandt andet kan vi rådgive om, hvilke isoleringsmaterialer, der med fordel kan anvendes hvor og under hvilke forudsætninger.

Valg af isoleringsmateriale er ud over en faglig vurdering også et spørgsmål om holdninger og det er ofte hensigtsmæssigt at drøfte emnet med bygherre. Med vores håndværksmæssige baggrund er vi i stand til både at bidrage med vores produktkendskab, men i høj grad også at indgå i en professionel og faglig dialog med fokus på de bygningstekniske foranstaltninger.

Når isoleringsmateriale og – omfang ligger fast vil vi levere beregninger, tilbud og tidsplaner på den konkrete opgave eller delopgave. Vi er vant til at samarbejde med byggefirmaer og håndværkere om at få opgaverne løst i den rigtige rækkefølge.

Vi er ikke knyttet til én bestemt leverandør af isoleringsmateriale men har en tæt og åben dialog med vores 2 hovedleverandører, der hver især hører til blandt de ledende producenter i Europa.

Flex-Isolering ApS er autoriseret Isover indblæser, hvilket blandt andet betyder at vi deltager i løbende efteruddannelse og kompetencegivende kurser hos Isover og at vores arbejde bliver stikprøvekontrolleret.

Ring gerne til os næste gang der skal isoleres loft, hulmur, hulrum eller etageadskillelse!

Seneste nyheder
Samarbejdspartner