Loft isolering

Loftsisolering-med-tekst-før-enkeltbilledeLoftsisolering-med-tekst-efter-enkeltbillede

Vi har stor erfaring med loftisolering ingen opgave er for krævende. Med vores topmoderne og kraftige indblæsningsudstyr monteret på lastbil, er vi i stand til at løse selv de mest krævende opgaver. Loftsisolering er for det meste enkel og hurtig at udføre og er ved private opgaver oftes udført på en arbejdsdag.

Loftsisoleringen, i både nybyggeri og i energirenoveringen af ældre ejendomme, udføres i stigende grad ved hjælp af indblæsningsteknologi. Når der sammenlignes med den traditionelle udlægning af isoleringsmåtter er fordelene klare:

  • Isoleringen fordeler sig jævnt i- og omkring revner, rørføringer og ledninger. Det betyder at risikoen for kuldebroer ved sammenføjninger af isoleringsmåtter undgås.
  • Ingen lommer i isoleringen, som bevirker en mere lufttæt isolering.
  • Det er lettere at isolere i varierende tykkelser på ujævnt underlag end ved anvendelse af isoleringsmåtter. Det er især en fordel ved efterisolering af ældre ejendomme.
  • Ingen restproblemer som ved anvendelse af isoleringsmåtter.
  • En hel dyne af isolering uden samlinger.

Forberedelse ved isolering af uudnyttet loftsrum:
Det kræver lidt forberedelse at isolere et loftsrum, til gengæld er det en hurtig affære at isolere. Især med vores indblæsningsudstyr. Det vi skal være opmærksomme på i forbindelse med forberedelserne er:

Dampspærren
Det er nødvendigt, før isoleringsarbejdet påbegyndes, at undersøge den eksisterende dampspærres stand. Hvis dampspærren ikke er intakt anbefales det at udbedre eller genetablere denne for at bevare tætheden i konstruktionen.

Gangbroen
Ved en loftsisolering, hvor isoleringslaget bliver tykkere og højere er det i de fleste tilfælde nødvendigt at etablere en ny gangbro. I tilfælde hvor gangbroen medvirker til husets stabilitet etablerer vi en ny over den gamle og i andre tilfælde hæver vi gangbroen, så den passer til den nye isoleringstykkelse.

Vindstopplader
For at undgå vindindtrængning i den yderste del af isoleringen, placeres såkaldte vindstopplader langs underkanten af taget. Disse fungerer også som afgrænsning for isoleringsmaterialet. Vindstoppladerne tjener også det formål at tagkonstruktionen ventileres, så der ikke opstår skader i forbindelse med fugt og råd.

Loftlemmen
Loftlemmen kontroleres for utætheder og evt manglende isolering, om nødvendigt kan den udskiftes til en ny med tidssvarende isolering. Vi monterer en kant af krydsfiner rundt på loftlemmens karm således at den nye ekstra isolering på loftet holdes på plads.

Arbejdets udførelse: 
Når vi grundigt har sikret os at alle forberedelserne er udført i høj kvalitet, påbegynder vi indblæsning af isolering. Arbejdet udføres ved at trække en slange fra maskinen i lastbilen ind til loftet. Herefter kan vi starte med at udblæse isoleringsgranulat på hele loftet indtil den ønskede isoleringstykkelse opnås.

Afslutning: 
Vi rydder op efter os, fejer og støvsuger hvis nødvendigt. Du vil herefter modtage en isoleringsattest på udført arbejde.

Seneste nyheder
Samarbejdspartner