Glasuld


ISOVER Insulsafe er et renproduceret granuleret glasuldsprodukt fremstillet af 100% rent glas, hvoraf 80% er genbrugsglas.

Produkter og anvendelse

Hos Flex-isolering anvender vi glasuld af granulattypen. Glasulden er et let og fleksibelt materiale og et af de mest anerkendte og gennemprøvede produkter til bygningsisolering i Danmark.

Det er særdeles fordelagtigt at anvende isoleringsgranulater til bygningsisolering.
Løsfyldsmaterialer fordeler sig helt tæt omkring rørføringer, ventilationskanaler og eventuelle sprækker, ligesom granulatet uden problemer når ud i hjørner og svært fremkommelige områder.  Med en maximal sætning på 5% løst udblæst på lofter og en sætningsprocent på 0 indblæst i hulmur og etageadskillelse, er resultatet en fuldstændig tæt varmeisolering uden kuldebroer.

Der er ingen begrænsninger for anvendelsen af ISOVER Insulsafe som isolering, herunder særlige krav til beklædning. Materialet kan benyttes i alle konstruktioner og til alle isoleringsopgaver, både hulmursisolering, loftsisolering, isolering af etageadskillelser og ved specialløsninger.

Brandsikring

ISOVER Insulsafe er et ubrændbart materiale med et smeltepunkt på 600 grader, og er derfor kategoriseret som et brandklasse A1-s1, d0 materiale (brandklassen ubrændbar) efter den europæiske brandklassifikation.

Miljø

ISOVER Insulsafe består af 95% glas, hvoraf op mod 80% er genbrugsglas. De sidste 5% er bindemiddel, der er tilsat plantebaseret materiale og som hurtigt genetableres i naturen.

Materialet indeholder ingen problematiske stoffer som bromerede flammehæmmere eller borstoffer og afgiver ikke sundhedsskadelige stoffer til indeklima og omgivelser. Der er desuden ingen skadelige miljøeffekter forbundet ved almindelig brug af materialet.

Isover Insulsafe er derfor godkendt til anvendelse og isolering i, og et rigtig godt valg til miljømærkede huse.

Se data for ISOVER Insulsafe her 

Seneste nyheder
Samarbejdspartner