Etage isolering

Ved nybyggeri og energirenovering er det væsentligt at tænke isolering imellem etageadskillelser og andre hulrum som eksempelvis skunke, ind i processen. Etageadskillelser i etageejendomme, er ofte udført som træbjælkelag, hvor det er nemt at isolere med en stor effekt til følge. Der er klare økonomiske og komfortmæssige fordele ved at isolere i hulrum:

  • Varmetabet reduceres betydeligt
  • Varmeregningen reduceres
  • Træk og overfladekulde reduceres
  • Indeklima og komfort bliver mærkbart bedre
  • Bygningens værdi øges med et forbedret energimærke
  • Støjdæmpende effekt

Forberedelse: Før selve isoleringsarbejdet påbegyndes undersøger vi bygningens ydervæg og konstruktion grundigt. Det er særdeles vigtigt, for et sundt og holdbart resultat, at eventuelle fugtpåvirkninger eller utætheder opdages og udbedres før indblæsning foretages. Herefter vurderer vi, hvilken måde det vil være bedst at isolere den pågældende opgave. Dette afhænger af bygningens konstruktion. Etageadskillelser og hulrum kan isoleres ved hjælp af forskellige metoder:

  • Optagning af gulvbrædder: Her fjernes et antal gulvbrædder med et efter anvisninger passende afstand.
  • Isolering gennem borehuller: Her borer vi afhængig af arealets størrelse efter anvisninger flere huller jævnt fordelt i gulvet. Hullernes størrelse kan variere.
  • Isolering gennem ydermur: Foretages ved at fjerne mursten fra ydersiden af bygningen, således at der skabes fri passage ind til etageadskillelsen.

Isoleringsarbejdet: Uafhængigt af isoleringsmetoden indblæses den valgte granulattype ved hjælp af vores effektive og fuldautomatiske maskinteknologi, hvorpå densiteten indstilles. På denne måde sikre vi os at vi opnår den rette forskrevne densitet. Dette er en sikkerhed for at vi overholder leverandørernes anvisninger.

Afslutning: Hvordan vi afslutter en given opgave afhænger af, hvilken metode vi har brugt til at isolere hulrummet. Har vi taget gulvbrædder op, genetableres disse naturligvis, så resultatet bliver som da vi kom. Ved indblæsning gennem borehuller, afsluttes arbejdet med forsvarlig lukning af disse huller med drejede propper. (hvis det ønskes) Vi bestræber os i meget høj grad på at gøre hullerne så lidt synlige som muligt ved at vælge en type træ som ligner det eksisterende. Hvis der er isoleret fra udvendig side af huset, mures murstene ind i muren igen med ligende mørtelfarve.    

Seneste nyheder
Samarbejdspartner