Træfiber

Træfiber er et cellulosebaseret isoleringsmateriale, fremstillet af træmasse.

Fremstilling Træfibermaterialet produceres af FSC-certificeret uforarbejdet afbarket træ, hvoraf mindst 80% er gran eller fyr. Under fremstillingsprocessen opvarmes træet til en masse, så fibrene kan adskilles. Der fjernes ingen bestanddele fra træmaterialet. Træfiberisolering består af hule træfibre og er fuldt ud diffusionsåben og kan lede fugt, hvilket giver en konstruktion som kan ånde.

Brandsikring Træfiberisolering er klassificeret som et D-s2- d2 materiale (brandklasse B) efter den europæiske brandklassifikation. Der kan derfor være særlige krav til anvendelsen af Træfiberisoleringen afhængigt af, hvor i bygningen materialet anvendes. Træfiberisolering tilsættes ammoniumpolyfosfat som brandhæmmer. Ammoniumpolyfosfat anses miljømæssigt for af være uproblematisk.

Produkter og anvendelse I Danmark anvendes træfiberisolering kun som løsfyld og hovedsageligt i træskeletkonstruktioner samt løst udblæst på lofter. Fordelen ved at anvende løsfyldsmateriale til isolering er, at materialet ligger sig omkring rør og sprækker og når ud til ellers svært fremkommelige områder. Dermed undgås kuldebroer. I modsætning til papirisolering har træfiberisolering en maksimal sætning på ca 5% , dette imødekommes ved at isoleringen udlægges med en overhøjde på lofter, og at der i hulrum indblæses med høj densitet, således ingen sætning i lukket konstruktioner. Det anbefales ikke at anvende træfiberisolering i hulmure eller områder der  udsættes for opfugtning på grund af eksempelvis slagregn eller opstigende fugt. Dette skyldes at isoleringsmaterialet er mere fugtfølsomt end de traditionelle produkter.

Miljø Vores Træfiberisolering er FSC-certificeret. Træfiberisolering er fremstillet af rent træ og består af ca 95% træ og 5 % brandhæmmer. Træfiberisolering er lige så rådresistent som det konstruktionstræ det er omgivet af, fordi stoffet ‘lignin’, som er træets eget forsvarssystem overfor svamp og råd, er bevaret. Træfiberisolering er tilsat uproblematiske tilsætningsstoffer, hvilket gør at man kan kompostere materialet efter endt brug.    

Seneste nyheder
Samarbejdspartner